heslo dňa 30.11.2015

V prekypení svojho hnevu som skryl svoju tvár na chvíľu pred tebou, no večnou milosťou sa zľutujem nad tebou - vraví Hospodin, tvoj Vykupiteľ.

Izaiáš 54,8

Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží.

Efezským 2,8

Predstavme si, že sme odsúdení za svoju vinu k doživotnému väzeniu. To je dosť smutné. A tu príde niekto zo súdu a oznámi, že nemusíme ísť do väzenia. Niekto iný vzal našu vinu na seba a my sme slobodní. My všetci sme si zaslúžili trest za svoje viny, sebectvo, neláskavé

 

konanie, neodpustenie a iné nedobré veci. Je toho veľa, čím sme sa previnili proti Pánu Bohu. A on, namiesto toho, aby nás odsúdil, poslal svojho Syna, aby všetky naše viny vzal na seba a prijal trest za nás. Aká veľká je láska Pána Boha k nám, že sa nad nami tak zľutoval. Vieme prijať ten úžasný Boží dar?  Nie každý vie prijať dar, radšej by si to kúpil, alebo inak zaslúžil, len aby nemusel byť darcovi zaviazaný. Ale spasenie – záchrana je dar a na nás je vierou v Pána Ježiša Krista ten dar prijať. A buďme vďační.

1. Petra 1,(8.9)10-13:: Izaiáš 40,1-11

o nás

Názov Evanjelická cirkev metodistická vznikol po zjednotení dvoch cirkví - Evanjelického spoločenstva a Episkopálnej metodistickej cirkvi. V anglicky hovoriacich krajinách nazvali novú zjednotenú denomináciu United Methodist Church (zjednotená metodistická cirkev), v mnohých európskych krajnách dostala meno Evanjelická cirkev metodistická.

Aktuality

november
5.

Modlitebné predmety november 2015

1. november 2015 - 1. december 2015

31. 10. – 7. 11.

 

Veľké Kapušany / Kráľovský Chlmec
Ďakujeme

  • za nový život a prehĺbenie viery po Evanjelizačnom koncerte v Kráľovskom Chlmci
  • za prácu v domovoch dôchodcov a modlitebnú skupinku vo Veľkých Kapušanoch

Prosíme

  • ...
september
30.

Modlitebné predmety, október / říjen 2015

30. september 2015 - 30. október 2015

4. – 10. 10.

 

Plzeň 1, sbor Lochotín

-   rádi bychom místo faráře Zdeňka Eberleho, který odešel do důchodu, toho, kterého Pán Bůh připravuje pro naši farnost – moudrost pro biskupa a jeho kabinet do ustanovení Jeho služebníka

-   modlíme se za další sérii diskusních večerů Za_stavení – té...

september
21.

Pastiersky list

21. september 2015 - 21. september 2015

Drahí bratia a sestry,


Nedávno sme sa ako Európska metodistická rada stretli v Bulharsku, v blízkosti hraničného priechodu s Rumunskom. Stretli sme sa ako zástupcovia metodistickej cirkvi z celej Európy, a tak sa veľká časť našich rozhovorov  venovala otázke migrácie – vo svetle reality stoviek tisícov zúfa...

august
30.

Modlitebné predmety september / září 2015

30. august 2015 - 5. september 2015

30. 8. – 5. 9.

 

Studenti v České oblasti

1. Metodistický seminář byl založen v roce 2010 s úmyslem poskytnout věřícím studentům kromě ubytování i možnost duchovního zázemí a křesťanského společenství. Během uplynulých pěti let bylo v semináři ubytováno více než šedesát studentů, někteří zde bydleli po celý čas svý...