heslo dňa 30.08.2015

Lebo som milostivý - znie výrok Hospodinov - nebudem sa hnevať naveky. Len poznaj svoju vinu, že si sa spreneverila Hospodinovi, svojmu Bohu.

Jeremiáš 3,12-13

Pán vám zhovieva, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.

2. Petra 3,9

Niektorým ľuďom pripadá Pán Boh v Starom zákone príliš tvrdý, možno až krutý. Ak sa pozrieme však na častú nevernosť Izraelčanov voči Pánu Bohu, keď chodievali za inými  božstvami, nie je sa čomu diviť. Táto nevernosť býva v Biblii prirovnaná k manželskej nevere, a v takej situácii je potom úplne pochopiteľná žiarlivosť a hnev Pána Boha. Môžeme ale tiež vidieť Božie milosrdenstvo, kedy Pán Boh opäť otvára svoju náruč a ponúka odpustenie a prijatie. Práve Starý zákon je plný zasľúbení o Mesiášovi, ktorý príde zachrániť stratené, a to je dôkaz lásky Pána Boha, nie krutosti. Božia vôľa je, aby každý človek dosiahol spasenie, a na to sa môžeme s dôverou postaviť.

Pane Ježišu náš, ďakujeme ti za tvoje milosrdenstvo, ktoré si aj mne preukázal.  

Lukáš 10,25-37:: 1.Jánov 4,7-12:: Žalm 71

o nás

Názov Evanjelická cirkev metodistická vznikol po zjednotení dvoch cirkví - Evanjelického spoločenstva a Episkopálnej metodistickej cirkvi. V anglicky hovoriacich krajinách nazvali novú zjednotenú denomináciu United Methodist Church (zjednotená metodistická cirkev), v mnohých európskych krajnách dostala meno Evanjelická cirkev metodistická.

Aktuality

jún
30.

Modlitebné predmety júl/červenec a august/srpen 2015

5. – 11. 7.
Sereď
Prosme nášho Pána na modlitbách
- za spoločný čas našich starších v Račkovej doline (4. 7. – 8. 7. 2015)
- za práce okolo revitalizácii zborového pozemku počas leta
- za rodinný zborový výlet
- za zvestovanie evanjelia a rozdávanie letákov v mestskom parku
- za dorast a mládež v zbore, aby ich srdcia boli viac oslov...

jún
11.

Modlitební předměty na jún/červen 2015

11. jún 2015 - 11. jún 2115

7. – 13. 6.

 

 

Jablonné, farnost Praha Strašnice

Modlete se s námi za

-   shromáždění na náměstí

-   evangelizaci mezi Romy

-   nejen romskou skupinku v České Lípě

-   služebníky vydané...

jún
1.

Deti a rodičia na výlete

30. máj 2015