heslo dňa 24.03.2017

V spravodlivosti bude súdiť slabých a správne vynášať výrok biednym zeme. Izaiáš 11,4

Ježiš hovorí: Blahoslavení chudobní, lebo vaše je kráľovstvo Božie. Lukáš 6,20

Chudoba a nedostatok mávajú neblahý vplyv na život človeka. To si plne uvedomujeme a robíme všetko preto, aby sme sa neocitli v biede. Boží pohľad na chudobu je však iný. On vidí, čo je jej príčinou. Áno, môže to byť aj lenivosť či nerozumnosť, no chudobu často spôsobujú aj krivda a nespravodlivosť „násilníkov“. – V takých situáciách sa chudobní dostávajú do zorného uhla Božej pozornosti. Najmä tí, čo si s pokorou priznávajú, že sami to nezvládnu a volajú k Nemu o pomoc. Nemali sme dosť peňazí na zaplatenie všetkých účtov?! Čo keď nás Boh chce niečo o údele chudobných naučiť?!

Matúš 10,34-39

Aktuality

marec
1.

Rozvrh modliteb, březen / marec 2017

1. marec 2017 - 31. marec 2017

5. – 11. 3.

 

Partizánske

Ďakujeme

  • za dobré vzťahy v zbore
  • za podnety, ktoré vzišli na Farskej konferencii

Prosíme

  • za sestru Darinku, za jej zdravie
  • za našich mladých v zbore, aby prekonali ostych poz&...
február
2.

Modlitebné predmety – február / únor 2017

1. február 2017 - 28. február 2017

 

5. – 11. 2.

Bratislava – Staré Mesto            

Ďakujeme Pánu Bohu:

- za príležitosť stretávať sa pri rôznych duchovných príležitostiach a rásť tak v poznávaní nášho P&aacut...

december
27.

Modlitebné predmety – leden / január 2017

1. január 2017 - 31. január 2017

1. – 7. 1.

 

Rada Slovenskej oblasti ECM    

Ďakujme Pánovi za dvojročnú prácu Rady, ktorá sa tento rok zavŕši voľbou jej nových členov pri Oblastnej konferencii.

Pavel Procházka

 

Rada České oblasti ECM

december
2.

Modlitby december/prosinec 2016

1. december 2016 - 31. december 2016

4. – 10. 12.

 

Banská Bystrica

Ďakujme za Katedru teológie a katechetiky PF UMB v Banskej Bystrici. Z Božej milosti sa podarilo dobudovať katedru na významné pracovisko, ktoré dostalo od Akreditačnej komisie vlády SR práva na habilitácie docentov a vymenovanie profesorov.

...