heslo dňa 19.04.2015

19. nedeľa

Jeho panovanie bude siahať od mora k moru, až po koniec zeme.

Zachariáš 9,10

Boh dal Ježišovi Kristovi meno nad každé meno, aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj pod zemou.

Filipským 2,9-10

Od mora k moru, po koniec zeme... Hoci nemôžem ako mnohí iní cestovať po svete, v dnešnej dobe mám možnosť aspoň sledovať dokumentárne prírodovedné filmy a prezerať si zábery z rôznych krajín, ktoré niekto druhý nafotil. Pomáha mi to nielen k tomu, aby som žasla nad fascinujúcou krásou a rozmanitosťou prírody. Duchovným zrakom za tým smiem vidieť Autora a Pána nad všetkým. Pozerám sa vierou na ďalší Boží div a žasnem nad tým, že ten Najvyšší Pán poslal na zem svojho Syna, Ježiša Krista. Má meno prevyšujúce každé iné meno. On je Pán pánov, pred ktorým raz pokľakne každé koleno. Preto aj ja dnes kľačím, žasnem a ďakujem za všetky divy, ktoré môžem vidieť telesnými aj duchovnými očami.

Ján 10,11-16(27-30):: 1. Petra 2,21b-25:: Žalm 23

o nás

Názov Evanjelická cirkev metodistická vznikol po zjednotení dvoch cirkví - Evanjelického spoločenstva a Episkopálnej metodistickej cirkvi. V anglicky hovoriacich krajinách nazvali novú zjednotenú denomináciu United Methodist Church (zjednotená metodistická cirkev), v mnohých európskych krajnách dostala meno Evanjelická cirkev metodistická.

Aktuality

apríl
3.

Modlitebné predmety – apríl/duben 2015

3. apríl 2015

5. – 11. 4.

 

Petržalka

Ďakujeme 

  • za ľudí, ktorých nám Pán pridáva k spoločnej ceste nasledovania Krista
  • za možnosť byť na mieste uprostred panelákov, v srdci mestskej časti,  ktorú chceme osloviť.
február
25.

Modlitebné predmety – marec / březen 2015

1.– 7. 3.
Třeboň
Prosíme
o za větší misijní otevřenost sboru a moudrost, pro jaké misijní aktivity se rozhodnout
o za oslovení těch, kteří prošli v minulosti sborem; chystáme "oslavy" k 600 výročí upálení M. J. Husa, jehož jméno nese naše kaple, která oslaví letos své devadesátiny – kéž si Pán toto výročí použije k oslovení dalších lidí
o za hlubší ...

február
4.

Modlitební předměty – únor / február 2015

1. február 2015 - 28. február 2015

1.– 7. 2.

 

Bratislava Staré mesto

Ďakujeme Pánu Bohu:

  • za to, že na bohoslužbách smieme počúvať Jeho slovo a prijímať od Neho požehnanie;
  • za našich verných bratov a sestry, ktorí prichádzajú na bohoslužby a biblické hodiny;
  • za našich pracovníkov vo farskom...
január
22.

Modlitebné predmety na mesiac december (prosinec) 2014

1. december 2014 - 31. december 2014

Modlitebné predmety na mesiac december (prosinec) 2014

7. – 13. 12.

Ústredie ECM v Bratislave

Predovšetkým vyjadrujeme vďaku za všetkých dobrovoľných

spolupracovníkov zo zborov, s ktorými môžeme spolupracovať pri práci v

ústredí. Či sú to pokladníci, účtovníci, revízori účtov, člen...