heslo dňa 24.05.2016

Beda tým, čo predpisujú utláčajúce predpisy, aby odtískali slabých od súdu a oberali o právo biednych môjho ľudu!    Izaiáš 10,1.2

Veď čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou? Alebo aké je spoločenstvo svetla s tmou? 2.Korintským 6,14

Verný Bože, nielen v minulosti, ale aj dnes zo skúsenosti poznáme, ako sú ľudia schopní utláčať iných a na ich chrbtoch si obstarávať viac a viac prospechu a blaha. Pomôž nám, keď v súžení prídeme do pokušenia na konto iných získať vlastný prospech, a ochráň naše srdcia, aby neotupeli uprostred utrpenia a chudoby. Vštep nám svoje pravidlo: „Preto čokoľvek chcete, aby ľudia činili vám, čiňte aj vy im.“ (Mt 7,12) Odpusť nám, keď sme v minulosti spôsobili neprávosť ľuďom i Tebe. Daruj nám silu a odvahu skrze Tvojho Ducha, aby sme sa v našom všednom živote zastávali slabých a utláčaných a stali sa im oporou, a to zvlášť dnes. Amen.

 

 

Izaiáš 43,8–13

o nás

Názov Evanjelická cirkev metodistická vznikol po zjednotení dvoch cirkví - Evanjelického spoločenstva a Episkopálnej metodistickej cirkvi. V anglicky hovoriacich krajinách nazvali novú zjednotenú denomináciu United Methodist Church (zjednotená metodistická cirkev), v mnohých európskych krajnách dostala meno Evanjelická cirkev metodistická.

Aktuality

máj
3.

Modlitebné predmety máj / Květen 2016

1. máj 2016 - 31. máj 2016

1. 5. – 7. 5. 2016

 

Michalovce

Vďaka za mládežníkov, ktorých máme v zbore a ktorí sa zapájajú aj do služby. Modlíme sa za ich rast v Pánovi a aj za múdrosť pri organizovaní aktivít  pre mládež. Modlíme sa za sestru Marianu T., ktorá ma dlhodo...

apríl
6.

Modlitebné predmety apríl / duben 2016

1. apríl 2016 - 30. apríl 2016

3. – 9. 4. 2016  
Bratislava – Staré Mesto Ďakujeme Pánu Bohu: - za Jeho požehnanie, ktoré od Neho prijímame na stretnutiach v zbore - za verných ľudí, ktorí sú súčasťou nášho spoločenstva a radi k nám prichádzajú - za finančné prostriedky, ktoré slúžia na rozvoj našej farnosti Prosíme Pána Boha: - naďalej o Jeho požehnanie a vedenie Duchom Svätým - o Jeho pokoj a bratskú lás...

marec
3.

Modlitební předměty – březen / marec 2016

1. marec 2016 - 31. marec 2016

6. – 12. 3.

 

Exekutiva

Ve dnech 10. – 13. 3. se v Mulhouse, Francie koná schůze exekutivy naší centrální konference. Přibližně třicet zástupců z deseti zemí se sejde, aby podali zprávy za minulý konferenční rok a projednali úkoly pro rok následující. Modleme se za požehnání pro účastníky i hostitele a Boží ochranu na c...