heslo dňa 02.07.2015

2. štvrtok

Bože, Ty si môj Boh, ja Teba hľadám; po Tebe žízni moja duša.

 

Žalm 63,2

Kristus hovorí: Ja dám vysmädnutému zadarmo z prameňa vody života.

Zjavenie Jána 21,6

V Judskej púšti, kde sa Dávid skrýval pred Saulom, sa určite stretol s fyzickým smädom. Videl tiež vyprahnutú a spálenú zem bez vody, kde nič poriadne, čo by bolo na úžitok, nerastie.

 

K takému obrazu prirovnáva svoje vnútro. Slovami „duša žízni“ vyjadruje túžby, medzi ktoré patria jeho duševné potreby. Počujeme zúfalé volanie človeka, ktorý pociťuje duchovný smäd a uvedomuje si, že ho môže uhasiť jedine Boh. My, ktorí sme sa zadarmo napili živej vody, vieme, o čom je reč. Ak vieme o zdroji a žijeme v zhode s Božou vôľou, musíme predsa utekať k prameňu a nášmu Pánovi tak vyjadriť, ako veľmi ho potrebujeme.
Pane, ďakujem ti, že si mi dal poznať, že nikto a nič nedokáže utíšiť smäd mojej duše, okrem Teba.

1. Korintským 12,19-26:: 1. Mojžišova 49,1-28

o nás

Názov Evanjelická cirkev metodistická vznikol po zjednotení dvoch cirkví - Evanjelického spoločenstva a Episkopálnej metodistickej cirkvi. V anglicky hovoriacich krajinách nazvali novú zjednotenú denomináciu United Methodist Church (zjednotená metodistická cirkev), v mnohých európskych krajnách dostala meno Evanjelická cirkev metodistická.

Aktuality

jún
30.

Modlitebné predmety júl/červenec a august/srpen 2015

5. – 11. 7.
Sereď
Prosme nášho Pána na modlitbách
- za spoločný čas našich starších v Račkovej doline (4. 7. – 8. 7. 2015)
- za práce okolo revitalizácii zborového pozemku počas leta
- za rodinný zborový výlet
- za zvestovanie evanjelia a rozdávanie letákov v mestskom parku
- za dorast a mládež v zbore, aby ich srdcia boli viac oslov...

jún
11.

Modlitební předměty na jún/červen 2015

11. jún 2015 - 11. jún 2115

7. – 13. 6.

 

 

Jablonné, farnost Praha Strašnice

Modlete se s námi za

-   shromáždění na náměstí

-   evangelizaci mezi Romy

-   nejen romskou skupinku v České Lípě

-   služebníky vydané...

jún
1.

Deti a rodičia na výlete

30. máj 2015