heslo dňa 26.02.2017

Ty, Hospodine, všetko udržuješ nažive, Tebe sa klaňajú i voje nebies. Nehemiáš 9,6

V Ňom bol život a život bol svetlom ľudí. Ján 1,4

Jedine Hospodin je Tvorcom všetkého; On stvoril nebesá i celý svet. Stále chce svetu prejavovať svoju lásku a zahŕňať ho svojou milosťou, preto všetkému dáva život. Nehemiáš na tomto mieste Písma vyzýva ospevovať Hospodina a chváliť Ho. Podobne i Ján hovorí, že On je ,životom i svetlom ľudí‘. Dva základné javy podľa Písma sú – život a svetlo – jedno bez druhého nie je možné. Ony sú aj východiskami Božej stálej oslavy. Preto hovorili Ezechiel i Ján, aké je pre nás prepotrebné, čo Boh uskutočnil vo svojom Synovi Pánovi Ježišovi – obeť zmierenia a odpustenie hriechov. Ďakujme Mu za to; máme veľkého Pána, ktorý nás neustále vedie a udržuje!

Aktuality

február
2.

Modlitebné predmety – február / únor 2017

1. február 2017 - 28. február 2017

 

5. – 11. 2.

Bratislava – Staré Mesto            

Ďakujeme Pánu Bohu:

- za príležitosť stretávať sa pri rôznych duchovných príležitostiach a rásť tak v poznávaní nášho P&aacut...

december
27.

Modlitebné predmety – leden / január 2017

1. január 2017 - 31. január 2017

1. – 7. 1.

 

Rada Slovenskej oblasti ECM    

Ďakujme Pánovi za dvojročnú prácu Rady, ktorá sa tento rok zavŕši voľbou jej nových členov pri Oblastnej konferencii.

Pavel Procházka

 

Rada České oblasti ECM

december
2.

Modlitby december/prosinec 2016

1. december 2016 - 31. december 2016

4. – 10. 12.

 

Banská Bystrica

Ďakujme za Katedru teológie a katechetiky PF UMB v Banskej Bystrici. Z Božej milosti sa podarilo dobudovať katedru na významné pracovisko, ktoré dostalo od Akreditačnej komisie vlády SR práva na habilitácie docentov a vymenovanie profesorov.

...
október
31.

Modlitební předměty v listopadu / novembri 2016

31. október 2016 - 30. október 2016

6. – 12. 11.

 

Plzeň 3 – Maranatha

Prosíme za

  • setkávání klubu omladiny a besídku

  • vedoucí služeb a staršovstvo

  • propojenost mezi farností a diakonickými středisky

  • klienty o...