heslo dňa 30.05.2015

30. sobota

Ajhľa, spôsobím im zahojenie a uzdravenie, uzdravím ich a zjavím im hojnosť trvalého blaha.

Jeremiáš 33,6

Potom chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, kázal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval všetky neduhy a všelijaké choroby v ľude.

Matúš 4,23

Koľkokrát som už bol chorý a koľkokrát som sa uzdravil. Po každej chorobe som si hovoril: A teraz už neexistuje, aby som sa nechal tak nachytať. Dám si pozor, budem zdravšie žiť. Ale nikdy to nefunguje. Vždy znovu sa nechám chytiť nejakej chrípke alebo ma sekne v krížoch. To sú ale maličkosti v porovnaní s tým, čo nesú mnohí, keď ich trápi nevyliečiteľná choroba. A sú časté aj také diagnózy, že človek približne vie koľko ešte bude žiť, kým ho choroba úplne nezničí. Boh niekedy spôsobí uzdravenie tak, že odstráni chorobu ako takú. Verím tomu. Ale úprimne musím priznať, že som videl len veľmi málo takých prípadov. Viac sa stretávam s tým, že ľudia sú uzdravení aj keď ich choroba pokračuje ďalej. Nemá už ale nad nimi moc a to je pre mňa obrovské svedectvo. Súhlasím s tým, že telesné zdravie dáva nádherný pocit slobody a človek v sebe cíti silu pustiť sa do života naplno. Ale vidím okolo seba len málo ľudí, ktorí majú takúto telesnú pohodu. Každý sa na niečo sťažuje a začína to niekde po 30-tke. No toto všetko nie je prekážka. Boh vie o našich limitoch a predsa nás vie povolať a použiť na to, aby sme odrážali jeho slávu.

Skutky apoštolov 18,1-11:: 1. Mojžišova 27,1-29

o nás

Názov Evanjelická cirkev metodistická vznikol po zjednotení dvoch cirkví - Evanjelického spoločenstva a Episkopálnej metodistickej cirkvi. V anglicky hovoriacich krajinách nazvali novú zjednotenú denomináciu United Methodist Church (zjednotená metodistická cirkev), v mnohých európskych krajnách dostala meno Evanjelická cirkev metodistická.

Aktuality

apríl
30.

Modlitebné predmety – máj/květen 2015

30. apríl 2015 - 30. apríl 2055

3.– 9. 5.

 

Jihlava

Modlíme se

 • za náš sbor v situaci s novým farářem
 • za jednotu a vizi, jak máme dál naplňovat Kristovo poslání v Jihlavě
 • za mládežnický English camp v létě a za dva dětské tábory
 • za nové místo ke scházení na nedělní bohoslužby
  ...
apríl
3.

Modlitebné predmety – apríl/duben 2015

3. apríl 2015

5. – 11. 4.

 

Petržalka

Ďakujeme 

 • za ľudí, ktorých nám Pán pridáva k spoločnej ceste nasledovania Krista
 • za možnosť byť na mieste uprostred panelákov, v srdci mestskej časti,  ktorú chceme osloviť.
február
25.

Modlitebné predmety – marec / březen 2015

1.– 7. 3.
Třeboň
Prosíme
o za větší misijní otevřenost sboru a moudrost, pro jaké misijní aktivity se rozhodnout
o za oslovení těch, kteří prošli v minulosti sborem; chystáme "oslavy" k 600 výročí upálení M. J. Husa, jehož jméno nese naše kaple, která oslaví letos své devadesátiny – kéž si Pán toto výročí použije k oslovení dalších lidí
o za hlubší ...

február
4.

Modlitební předměty – únor / február 2015

1. február 2015 - 28. február 2015

1.– 7. 2.

 

Bratislava Staré mesto

Ďakujeme Pánu Bohu:

 • za to, že na bohoslužbách smieme počúvať Jeho slovo a prijímať od Neho požehnanie;
 • za našich verných bratov a sestry, ktorí prichádzajú na bohoslužby a biblické hodiny;
 • za našich pracovníkov vo farskom...