heslo dňa 28.08.2016

14. nedeľa po Svätej Trojici

Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia! Žalm 103,2

 Lukáš 17,11–19 :: (Kázeň) Rímskym 8,(12–13)14–17

 28. Ne  Žalm 146

Ty si moja pevnosť, moje útočisko: môj záchranca, zachránil si ma pred násilím. 2.Samuelova 22,3

Všetkým sme utláčaní, ale nie potlačení; sme tiesnení, ale si nezúfame; sme prenasledovaní, ale nie opustení; sme zmietaní, ale nehynieme. 2.Korintským 4,8–9

Modlitebné témy žalmistov nebývajú len nejakými banalitami, ktoré nás momentálne trápia a zajtra sa úplne zabudne, za čo sme sa dnes tak úpenlivo modlili. Mnohokrát sa priam refrénovite opakujú témy, ako nepriateľ, prenasledovanie či až smrť. Áno, nášmu modlitebníkovi išlo aj o život. Moderné kresťanstvo by najradšej vymazalo utrpenie a väčšie problémy zo života veriaceho. Vraj by sa pravý kresťanov život nemal spájať s nezdarom, so smútkom či so živorením. Ak by toto bola pravda, čo potom ľudia blízki Bohu, ako boli žalmisti, proroci, apoštoli alebo sám Pán Ježiš?! Peter Kristovi iba raz naznačil, že všetko zlé by ho malo obísť a že to utrpenie nedáva žiaden význam a zmysel. Vieme, ako mu Pán Ježiš odpovedal. V najhorších chvíľach nášho života nech sa stane náš Boh naším hradom a bezpečným miestom, kde vždy vyhľadáme pomoc!

o nás

Názov Evanjelická cirkev metodistická vznikol po zjednotení dvoch cirkví - Evanjelického spoločenstva a Episkopálnej metodistickej cirkvi. V anglicky hovoriacich krajinách nazvali novú zjednotenú denomináciu United Methodist Church (zjednotená metodistická cirkev), v mnohých európskych krajnách dostala meno Evanjelická cirkev metodistická.

Aktuality

júl
27.

Modlitebné predmety august/srpen 2016

31. júl 2016 - 6. august 2016

Sereď

Prosíme o modlitby za

  • spoločný zborový výlet, služba Božím Slovom starším ľuďom v penziónoch 
  • prázdninové stretnutia s deťmi.

Pavle Kocev

Plzeň 3 Maranatha a Plzeň 1 Lochotín

júl
18.

Biskup Franz W. Schäfer (1921-2016) – staviteľ mostov medzi svetmi

14. júl 2016

Nikto neočakával, že dieťa Franz Werner Schäfer, ktorý sa narodil 10. marca 1921 pri Baseli, sa ním jedného dňa stane. Vyrastal v jednoduchých podmienkach robotníckej triedy. Jeho rodičia sa aktívne zúčastňovali na pomoci ľuďom, ktorí boli v problémoch a snažili sa o dosiahnutie väčšej ...

júl
7.

Modlitebné predmety júl / červenec 2016

1. júl 2016 - 30. júl 2016

3. 7. – 9. 7. 2016

- za milostivé vedenie našich detí počas školského roka

- za požehnaný čas pri bohoslužbách, biblických hodinách a modlitebných stretnutiach

- o požehnanie bohoslužieb počas letných prázdnin

- aby noví ľudia našli cestu do ná...

jún
2.

Modlitebné predmety jún 2016

1. jún 2016 - 30. jún 2016

5. 6. – 11. 6. 2016

 

Elim (Petržalka)

Pridajte sa k našim modlitbám za zlomené rodiny okolo nás, za týrané ženy a deti, za ľudí žijúcich v závislostiach. Modlime sa za ich vyslobodenie a prijatie/navrátenie do Božej rodiny.

Naše modlitby vďačnosti ...