heslo dňa 04.05.2016

Hlas plesania a spásy v stanoch spravodlivých: Pravica Hospodinova je vyvýšená, pravica Hospodinova dokázala silu! Žalm 118,15.16

Spravodliví sa zaskvejú sťa slnko v kráľovstve svojho Otca. Matúš 13,43

Výroky z dnešného čítania sú zamerané na budúcnosť, avšak s prítomnosťou veľmi úzko súvisia. Vyplýva z nich jedno dôležité poučenie - prítomnosť rozhoduje o budúcnosti. A čo je úžasné, my rozhodujeme o svojej budúcnosti. Každý deň rozhodujeme o tom, či budeme v stanoch spravodlivých, v kráľovstve nášho Otca, alebo či budeme hodení do ohnivej pece, kde je plač a škrípanie zubov. Biblickí pisatelia poznali realitu života. Aj oni prežívali svoje zápasy, pochybnosti, zlyhania. Vedeli však, koho majú prosiť o pomoc, keď sa ocitli na pokraji svojich síl a možností. A preto vyznávajú, že Hospodinova pravica dokázala silu. Prosme aj my Toho, kto má moc, aby sme sa raz zaskveli ako slnko v Jeho kráľovstve.

 

Marek 9,14–29

o nás

Názov Evanjelická cirkev metodistická vznikol po zjednotení dvoch cirkví - Evanjelického spoločenstva a Episkopálnej metodistickej cirkvi. V anglicky hovoriacich krajinách nazvali novú zjednotenú denomináciu United Methodist Church (zjednotená metodistická cirkev), v mnohých európskych krajnách dostala meno Evanjelická cirkev metodistická.

Aktuality

máj
3.

Modlitebné predmety máj / Květen 2016

1. máj 2016 - 31. máj 2016

1. 5. – 7. 5. 2016

 

Michalovce

Vďaka za mládežníkov, ktorých máme v zbore a ktorí sa zapájajú aj do služby. Modlíme sa za ich rast v Pánovi a aj za múdrosť pri organizovaní aktivít  pre mládež. Modlíme sa za sestru Marianu T., ktorá ma dlhodo...

apríl
6.

Modlitebné predmety apríl / duben 2016

1. apríl 2016 - 30. apríl 2016

3. – 9. 4. 2016  
Bratislava – Staré Mesto Ďakujeme Pánu Bohu: - za Jeho požehnanie, ktoré od Neho prijímame na stretnutiach v zbore - za verných ľudí, ktorí sú súčasťou nášho spoločenstva a radi k nám prichádzajú - za finančné prostriedky, ktoré slúžia na rozvoj našej farnosti Prosíme Pána Boha: - naďalej o Jeho požehnanie a vedenie Duchom Svätým - o Jeho pokoj a bratskú lás...

marec
3.

Modlitební předměty – březen / marec 2016

1. marec 2016 - 31. marec 2016

6. – 12. 3.

 

Exekutiva

Ve dnech 10. – 13. 3. se v Mulhouse, Francie koná schůze exekutivy naší centrální konference. Přibližně třicet zástupců z deseti zemí se sejde, aby podali zprávy za minulý konferenční rok a projednali úkoly pro rok následující. Modleme se za požehnání pro účastníky i hostitele a Boží ochranu na c...