heslo dňa 25.09.2016

18. nedeľa po Svätej Trojici

A toto prikázanie máme od Neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata. 1.Ján 4,21

 Marek 12,28–34 :: (Kázeň) Rímskym 14,17–19

 25. Ne  Žalm 142

Očistím ich od všetkej viny, ktorej sa dopustili proti mne, a odpustím im všetky viny. Jeremiáš 33,8

Náš Spasiteľ Kristus Ježiš sa vydal za nás, aby nás vykúpil zo všetkej neprávosti a očistil vzácny ľud, horliaci za dobré skutky.   Títovi 2,13–14

Musíme si priznať, že niekedy je ťažké milovať svojho brata či sestru. Čo znamená milovať iných, nám ukázal Pán Ježiš. Prichádzal ku všetkým a nerobil rozdiely. Na každého mal čas. Ku každému bol milý, láskavý, ochotný vždy pomôcť. Nikoho neodstrčil, nezahriakol, nezavrhol a neodsúdil. Božie slovo nás vyzýva, aby sme to robili podobne. Láska je prikázanie. Nasledujme a napĺňajme toto prikázanie v našom dennom živote. Učme sa milovať i odpúšťať, učme sa to od nášho Pána. Boh je dobrý, neustále sa nám prihovára a trpezlivo nám ponúka svoje odpustenie. Pripravil cestu zmierenia, očistenia pre každého hriešnika, ktorý učiní pokánie. Pán Ježiš prišiel, aby zomrel na kríži, pretože vedel, že iba Jeho drahocenná krv má moc zmyť z hriešnika každučký hriech. Vedel, že iba Jeho krv vyliata na Golgote môže zachrániť človeka od večnej smrti. Určite sme už mnohí okúsili moc tejto Jeho krvi, vyznávame, že sme očistení a povolaní žiť s Ním nový život. Vyznávame, že On nás vykúpil zo všetkej našej neprávosti. Sme novým stvorením, sme ľudom, ktorý horlí za dobré skutky. Nech nám Pán dá milosť, aby to bola v našich životoch pravda, nech dokážeme žiť pre Neho a pre našich blížnych!

Aktuality

september
4.

Modlitebné predmety september 2016

1. september 2016 - 30. september 2016

4. 9. – 10. 9. 2016

 

Banská Bystrica

Prosíme o modlitby za učiteľov i študentov, aby nový akademický rok bol rokom usilovného štúdia a Božieho žehnania práce všetkých na Katedre teológie a katechetiky PF UMB.

Pavel Procházka<...

júl
27.

Modlitebné predmety august/srpen 2016

31. júl 2016 - 6. august 2016

Sereď

Prosíme o modlitby za

  • spoločný zborový výlet, služba Božím Slovom starším ľuďom v penziónoch 
  • prázdninové stretnutia s deťmi.

Pavle Kocev

Plzeň 3 Maranatha a Plzeň 1 Lochotín

júl
18.

Biskup Franz W. Schäfer (1921-2016) – staviteľ mostov medzi svetmi

14. júl 2016

Nikto neočakával, že dieťa Franz Werner Schäfer, ktorý sa narodil 10. marca 1921 pri Baseli, sa ním jedného dňa stane. Vyrastal v jednoduchých podmienkach robotníckej triedy. Jeho rodičia sa aktívne zúčastňovali na pomoci ľuďom, ktorí boli v problémoch a snažili sa o dosiahnutie väčšej ...

júl
7.

Modlitebné predmety júl / červenec 2016

1. júl 2016 - 30. júl 2016

3. 7. – 9. 7. 2016

- za milostivé vedenie našich detí počas školského roka

- za požehnaný čas pri bohoslužbách, biblických hodinách a modlitebných stretnutiach

- o požehnanie bohoslužieb počas letných prázdnin

- aby noví ľudia našli cestu do ná...