heslo dňa 30.03.2015

30. pondelok

Zhliadni zo svojho svätého príbytku, z nebies, a požehnaj svoj ľud, Izrael.

5. Mojžišova 26,15

Požehnaný Pán Boh izraelský, že navštívil svoj ľud a vykúpil ho.

Lukáš 1,68

Pán Boh mnohými spôsobmi požehnával svoj ľud, s ohľadom na Abraháma a ďalších otcov rodov. Po celé storočia sa staral o svoj národ a chránil ho. Žehnajúci Pán Boh je zároveň požehnaný a oslavovaný. On nielen vzhliadol na svoj ľud z neba, ale sám navštívil svoj ľud v Pánovi Ježišovi Kristovi. Ten svojou smrťou a vzkriesením vykúpil Izrael. Aj my, ako Kristova cirkev, patríme medzi jeho vykúpený ľud. Nie sme tu sami pre seba, ale sme poslaní, aby sme „navštívili“ svoj národ, žehnali mu a svojou láskou sa podieľali na jeho vykúpení. Sme poslaní medzi všetky národy sveta – zvestovať a žehnať.

Rímskym 5,6-11:: Matúš 26,69-75

o nás

Názov Evanjelická cirkev metodistická vznikol po zjednotení dvoch cirkví - Evanjelického spoločenstva a Episkopálnej metodistickej cirkvi. V anglicky hovoriacich krajinách nazvali novú zjednotenú denomináciu United Methodist Church (zjednotená metodistická cirkev), v mnohých európskych krajnách dostala meno Evanjelická cirkev metodistická.

Aktuality

február
25.

Modlitebné predmety – marec / březen 2015

1.– 7. 3.
Třeboň
Prosíme
o za větší misijní otevřenost sboru a moudrost, pro jaké misijní aktivity se rozhodnout
o za oslovení těch, kteří prošli v minulosti sborem; chystáme "oslavy" k 600 výročí upálení M. J. Husa, jehož jméno nese naše kaple, která oslaví letos své devadesátiny – kéž si Pán toto výročí použije k oslovení dalších lidí
o za hlubší ...

február
4.

Modlitební předměty – únor / február 2015

1. február 2015 - 28. február 2015

1.– 7. 2.

 

Bratislava Staré mesto

Ďakujeme Pánu Bohu:

  • za to, že na bohoslužbách smieme počúvať Jeho slovo a prijímať od Neho požehnanie;
  • za našich verných bratov a sestry, ktorí prichádzajú na bohoslužby a biblické hodiny;
  • za našich pracovníkov vo farskom...
január
22.

Modlitebné predmety na mesiac december (prosinec) 2014

1. december 2014 - 31. december 2014

Modlitebné predmety na mesiac december (prosinec) 2014

7. – 13. 12.

Ústredie ECM v Bratislave

Predovšetkým vyjadrujeme vďaku za všetkých dobrovoľných

spolupracovníkov zo zborov, s ktorými môžeme spolupracovať pri práci v

ústredí. Či sú to pokladníci, účtovníci, revízori účtov, člen...