heslo dňa 14.02.2016

Hospodin je mojím svetlom a spásou, koho sa mám báť? Žalm 27,1

Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje.   Filipským 4,13

Človek je ohraničený. Má obmedzené poznanie, obmedzené sily, prostriedky, ktorými disponuje, a nepozná budúcnosť. A preto má strach z toho, čo ho presahuje. Môže to byť v najrôznejších oblastiach – od  malej obavy až po intenzívnu úzkosť. Bojíme sa konkrétnych vecí, ale bojíme sa aj toho, čo nevieme definovať, toho, čo nám naháňa neistotu. Keď sa naše duchovné obzory zastrú, vtedy sa objavuje strach a pochybnosti. S pochybnosťami sa roja nezodpovedané otázky a beznádejné myšlienky. Hoci vtedy človek pozerá na zdroj svetla, neregistruje ho pre svoju skľúčenosť. Ako sa však tma a noc zintenzívňuje, vyniká a silnie Božie svetlo nádeje. Boží maják osvetľuje ľudské cesty po tisícročia. On je našou Nádejou, Záchranou. On mení tmu na svetlo a má moc zosňať z nás aj strach, aby nás viac nezotročoval.

o nás

Názov Evanjelická cirkev metodistická vznikol po zjednotení dvoch cirkví - Evanjelického spoločenstva a Episkopálnej metodistickej cirkvi. V anglicky hovoriacich krajinách nazvali novú zjednotenú denomináciu United Methodist Church (zjednotená metodistická cirkev), v mnohých európskych krajnách dostala meno Evanjelická cirkev metodistická.

Aktuality

január
27.

Modlitební předměty – únor / február 2016

1. február 2016 - 29. február 2016

Modlitební předměty – únor / február 2016

 

 

 

31. 1. – 6. 2.

 

Jablonné

Děkujeme Bohu, že si nás používá.

Prosíme za

  • větší účast na shromážděních
  • ...
január
3.

Modlitebné predmety – leden / január 2016

1. január 2016 - 31. január 2016

3. – 9. 1. 2016

 

Rada SO

Prosíme o modlitby za múdrosť a citlivosť na Božieho Ducha pri všetkých rozhodovaniach v cirkvi.

Pavel Procházka

 

Rada ČO

Předkládáme k modlitbám členy Rady oblasti. Jsou to: Petr Procházka,...