heslo dňa 26.07.2016

26. Ut   Marek 4,30–34

Ale Hospodin, Pán, mi je na pomoci, preto som nevyšiel na posmech. Izaiáš 50,7

Dúfame v Neho, že nás ešte aj bude zachraňovať, keď aj vy pomáhate modlitbou za nás. 2.Korintským 1,10–11

Určite sa už každý z Ježišových nasledovníkov stal terčom posmechu pre svoju vieru. Vtedy posmievači hovoria, že veriť v dnešnej dobe je nemoderné a dokonca nevedecké. K Bohu sa vraj potrebuje obracať len človek, ktorý je sám slabý a bojazlivý. Poznáte to – aj by ste chceli povedať niečo na svoju obhajobu, chceli by ste niekoho presvedčiť o Božej existencii, no nakoniec si poviete, že ste mali radšej zostať mlčať. A predsa, sú chvíle, keď sa niekto práve preto, že počul vaše svedectvo, zamyslí nad svojím životom a zatúži po zmene. Priznám sa, neviem, kedy moje svedectvo padne na úrodnú pôdu a kedy na tvrdý a „smejúci sa“ kameň, ale viem, že keby živé semeno nebolo, zbytočne by bola dobre pripravená úrodná pôda. Ježiš od nás chce, aby sme siali. Kedy semeno vzrastie a kedy nie, o to sa stará sám Hospodin.      

 

Efezským 5,15–20

o nás

Názov Evanjelická cirkev metodistická vznikol po zjednotení dvoch cirkví - Evanjelického spoločenstva a Episkopálnej metodistickej cirkvi. V anglicky hovoriacich krajinách nazvali novú zjednotenú denomináciu United Methodist Church (zjednotená metodistická cirkev), v mnohých európskych krajnách dostala meno Evanjelická cirkev metodistická.

Aktuality

júl
18.

Biskup Franz W. Schäfer (1921-2016) – staviteľ mostov medzi svetmi

14. júl 2016

Nikto neočakával, že dieťa Franz Werner Schäfer, ktorý sa narodil 10. marca 1921 pri Baseli, sa ním jedného dňa stane. Vyrastal v jednoduchých podmienkach robotníckej triedy. Jeho rodičia sa aktívne zúčastňovali na pomoci ľuďom, ktorí boli v problémoch a snažili sa o dosiahnutie väčšej ...

júl
7.

Modlitebné predmety júl / červenec 2016

1. júl 2016 - 30. júl 2016

3. 7. – 9. 7. 2016

- za milostivé vedenie našich detí počas školského roka

- za požehnaný čas pri bohoslužbách, biblických hodinách a modlitebných stretnutiach

- o požehnanie bohoslužieb počas letných prázdnin

- aby noví ľudia našli cestu do ná...

jún
2.

Modlitebné predmety jún 2016

1. jún 2016 - 30. jún 2016

5. 6. – 11. 6. 2016

 

Elim (Petržalka)

Pridajte sa k našim modlitbám za zlomené rodiny okolo nás, za týrané ženy a deti, za ľudí žijúcich v závislostiach. Modlime sa za ich vyslobodenie a prijatie/navrátenie do Božej rodiny.

Naše modlitby vďačnosti ...