heslo dňa 24.01.2017

Všetko, čo sa páči Hospodinovi, činí On na nebi aj na zemi, v moriach a všetkých hlbinách. Žalm 135,6

A ľudia sa divili a hovorili: Aký je to človek, že Ho aj vetry aj more poslúchajú? Matúš 8,27

Niekedy aj kresťan môže upadnúť do podozrenia, že Boh stráca kontrolu nad udalosťami, ktoré sa dejú vôkol nás. Či si prečíta noviny, alebo si pozrie správy, celkový dojem naberá obraz chaosu a čohosi, čo nedáva zmysel. Občas to tak vyzerá aj pri pohľade do vlastného života. Okolnosti, ktorými prechádzame; príjemné či nepríjemné udalosti, ktoré sa nás dotýkajú; úspechy či zlyhania – to všetko nás občas stavia do polohy opýtať sa, či to má nejaký vyšší a hlbší význam... Boh by nebol Bohom, ak by nemal každý kúsok diania pod vlastnou kontrolou. Keď Kristus umieral na kríži, všetko nasvedčovalo tomu, že Boh prehral a stratil svoju moc nad všetkým. Opak bol ale pravdou! Práve vtedy vykonal ten najdôležitejší skutok v histórii ľudstva, ba aj vesmíru: Vykúpil nás z moci hriechu a diabla, porazil smrť a daroval nám večný život.

Rímskym 15,7-13

Aktuality

december
27.

Modlitebné predmety – leden / január 2017

1. január 2017 - 31. január 2017

1. – 7. 1.

 

Rada Slovenskej oblasti ECM    

Ďakujme Pánovi za dvojročnú prácu Rady, ktorá sa tento rok zavŕši voľbou jej nových členov pri Oblastnej konferencii.

Pavel Procházka

 

Rada České oblasti ECM

december
2.

Modlitby december/prosinec 2016

1. december 2016 - 31. december 2016

4. – 10. 12.

 

Banská Bystrica

Ďakujme za Katedru teológie a katechetiky PF UMB v Banskej Bystrici. Z Božej milosti sa podarilo dobudovať katedru na významné pracovisko, ktoré dostalo od Akreditačnej komisie vlády SR práva na habilitácie docentov a vymenovanie profesorov.

...
október
31.

Modlitební předměty v listopadu / novembri 2016

31. október 2016 - 30. október 2016

6. – 12. 11.

 

Plzeň 3 – Maranatha

Prosíme za

  • setkávání klubu omladiny a besídku

  • vedoucí služeb a staršovstvo

  • propojenost mezi farností a diakonickými středisky

  • klienty o...

október
1.

Modlitebné predmety október / říjen 2016

1. október 2016 - 31. október 2016

2. 10. – 8. 10. 2016

 

Michalovce

Modlíme sa:

  • za všetkých dlhodobo chorých členov a priateľov zboru
  • za vykrytie všetkých služieb v zbore, ktoré do svojej výpovede mala na starosti s. K. Balogová: detská služba, služba v DSS Anima a ...