heslo dňa 28.02.2015

28. sobota

Rád splním Tvoju vôľu, Bože môj, a Tvoj zákon v hĺbke srdca nosím.

Žalm 40,9

To je láska k Bohu, aby sme zachovávali Jeho prikázania; a Jeho prikázania nie sú ťažké.

1.Jánov 5,3

Dávid sa naučil dôverovať Bohu v každej situácii. Raz, keď nepriateľ dobil Ciklag a zajal všetkých v meste, Dávidovi bolo veľmi úzko. Je napísané, že sa Dávid posilnil vo svojom Bohu a získal späť svoju rodinu a dokonca všetku korisť Amalechitov, ktorí ich chceli okradnúť. Každý z nás býva postavený v živote do situácie, keď sa rozhoduje o našej budúcnosti. Vtedy sa ukáže, čomu veríme a ako dôverujeme Božiemu Slovu, či sme zmietaní pokušením, hriechom a svetom, alebo milujeme Boha celým svojim srdcom, celou svojou mysľou a celou svojou dušou. Kľúčom k dnešnému dňu je naša láska k Bohu a tá sa prejaví v našej poslušnosti a v tom, či zachovávame jeho prikázania.

Zjavenie Jána 20,1-6:: Rímskym 7,1-6

o nás

Názov Evanjelická cirkev metodistická vznikol po zjednotení dvoch cirkví - Evanjelického spoločenstva a Episkopálnej metodistickej cirkvi. V anglicky hovoriacich krajinách nazvali novú zjednotenú denomináciu United Methodist Church (zjednotená metodistická cirkev), v mnohých európskych krajnách dostala meno Evanjelická cirkev metodistická.

Aktuality

február
25.

Modlitebné predmety – marec / březen 2015

1.– 7. 3.
Třeboň
Prosíme
o za větší misijní otevřenost sboru a moudrost, pro jaké misijní aktivity se rozhodnout
o za oslovení těch, kteří prošli v minulosti sborem; chystáme "oslavy" k 600 výročí upálení M. J. Husa, jehož jméno nese naše kaple, která oslaví letos své devadesátiny – kéž si Pán toto výročí použije k oslovení dalších lidí
o za hlubší ...

február
4.

Modlitební předměty – únor / február 2015

1. február 2015 - 28. február 2015

1.– 7. 2.

 

Bratislava Staré mesto

Ďakujeme Pánu Bohu:

  • za to, že na bohoslužbách smieme počúvať Jeho slovo a prijímať od Neho požehnanie;
  • za našich verných bratov a sestry, ktorí prichádzajú na bohoslužby a biblické hodiny;
  • za našich pracovníkov vo farskom...
január
22.

Modlitebné predmety na mesiac december (prosinec) 2014

1. december 2014 - 31. december 2014

Modlitebné predmety na mesiac december (prosinec) 2014

7. – 13. 12.

Ústredie ECM v Bratislave

Predovšetkým vyjadrujeme vďaku za všetkých dobrovoľných

spolupracovníkov zo zborov, s ktorými môžeme spolupracovať pri práci v

ústredí. Či sú to pokladníci, účtovníci, revízori účtov, člen...