heslo dňa 28.06.2016

28. Ut   2.Mojžišova 15,1–21

Vskutku, s radosťou vyjdete a v pokoji vás povedú.     Izaiáš 55,12

Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje! Ján 14,27

Prežívam skutočný pokoj, po ktorom túžim? Poznáme to známe vyjadrenie: „Daj mi už pokoj!“ alebo „Daj mi pokoj, nemám na teba čas!“ a pod. Spomínam si, keď som ešte navštevoval základnú školu, táto veta sa u mňa dosť často opakovala, pretože som nerád chodieval s istými mojimi rovesníkmi von. Takto som ich dokázal ľahko odbiť. Chcel som mať od nich pokoj. Pokoj môžeme prežívať v rodine vtedy, keď panuje dobrá nálada a vzájomná súdržnosť. Pokoj smieme okúsiť aj na pracovisku, kde je vytvorené dobré pracovné prostredie a priateľská klíma. Dôležitý je pokoj aj v cirkvi. Žiaľ, sme svedkami, že v cirkvi pokoj nie je tak často viditeľný. Rôzne kauzy, problémy, nesváry či osočovanie jedného proti druhému. Potrebujeme sa naučiť predovšetkým okúsiť Boží pokoj, ktorý má moc meniť naše srdcia a naše životy. Potrebujeme v pokore a  bázni predstupovať pred Pána Boha a byť svedkami tohto neopísateľného pokoja. Takýto pokoj nenájdeme nikde inde vo svete, jedine u Hospodina. Prijmime aj dnes tento pokoj, ktorý sa nám ponúka, a potom sa oň podeľme so svojimi blízkymi! Pretože kde je pokoj, tam je láska a kde je láska, tam je Boh.

 

Rímskym 9,14–23(24–26)

o nás

Názov Evanjelická cirkev metodistická vznikol po zjednotení dvoch cirkví - Evanjelického spoločenstva a Episkopálnej metodistickej cirkvi. V anglicky hovoriacich krajinách nazvali novú zjednotenú denomináciu United Methodist Church (zjednotená metodistická cirkev), v mnohých európskych krajnách dostala meno Evanjelická cirkev metodistická.

Aktuality

jún
2.

Modlitebné predmety jún 2016

1. jún 2016 - 30. jún 2016

5. 6. – 11. 6. 2016

 

Elim (Petržalka)

Pridajte sa k našim modlitbám za zlomené rodiny okolo nás, za týrané ženy a deti, za ľudí žijúcich v závislostiach. Modlime sa za ich vyslobodenie a prijatie/navrátenie do Božej rodiny.

Naše modlitby vďačnosti ...

máj
3.

Modlitebné predmety máj / Květen 2016

1. máj 2016 - 31. máj 2016

1. 5. – 7. 5. 2016

 

Michalovce

Vďaka za mládežníkov, ktorých máme v zbore a ktorí sa zapájajú aj do služby. Modlíme sa za ich rast v Pánovi a aj za múdrosť pri organizovaní aktivít  pre mládež. Modlíme sa za sestru Marianu T., ktorá ma dlhodo...

apríl
6.

Modlitebné predmety apríl / duben 2016

1. apríl 2016 - 30. apríl 2016

3. – 9. 4. 2016  
Bratislava – Staré Mesto Ďakujeme Pánu Bohu: - za Jeho požehnanie, ktoré od Neho prijímame na stretnutiach v zbore - za verných ľudí, ktorí sú súčasťou nášho spoločenstva a radi k nám prichádzajú - za finančné prostriedky, ktoré slúžia na rozvoj našej farnosti Prosíme Pána Boha: - naďalej o Jeho požehnanie a vedenie Duchom Svätým - o Jeho pokoj a bratskú lás...