heslo dňa 25.04.2017

Lebo lepší je deň v Tvojich sieňach ako inde tisíc. Žalm 84,11

Ježiš hovorí: Ja som dvere. Keď cezo mňa vojde niekto, bude spasený; vojde i vyjde a nájde pastvu. Ján 10,9

Čo sú to „Jeho siene“? Sú to paláce kráľa Dávida? Či úžasné terasy a akvadukty kráľa Šalamúna? Alebo sa nám vybavujú perlové brány a zlaté ulice mesta zostupujúceho z neba až na zem? Ak by takéto predstavy o ,Jeho sieňach‘ boli reálne, naša túžba po nich by bola pochopiteľná. Ale Boh nás vedie občas aj na miesta, kam sa nám nechce ísť. Žiada od nás, čo pre nás nie je ľahké. Poveruje nás úlohou, ktorá nám nemusí byť vždy príjemná... Alebo to tak nie je?! Spomeňme si na zápas nášho Majstra v Getsemanskej záhrade. – Milujúci Otec Ho poslal tam, kam sa Mu kráčalo len ťažko, hoci práve to bolo Jeho poslaním pre tento svet. Buďme vo viere pravdiví! Nielen pred sebou, ale najmä pred tými, ktorým svedčíme. Kto však „vojde i vyjde...“ – a bude to veľmi pekné, radostné a príjemné. Všetko však až „po tom“! Len niečo z toho už teraz.

Jób 42,7-13(14-17)

Aktuality

apríl
16.

Rozvrh modliteb, duben / apríl 2017

1. apríl 2017 - 30. apríl 2017

2. – 8. 4.

 

Sereď

Prosíme o modlitby za

  • prípravy a priebeh  Veľkonočného koncertu pre deti z DD 9. 4. 2017
  • prípravy Veľkonočných spoločných akcií zborov od 13. 4. – 17. 4. 2017
  • ochotných dobrovoľníkov

Sm...

marec
1.

Rozvrh modliteb, březen / marec 2017

1. marec 2017 - 31. marec 2017

5. – 11. 3.

 

Partizánske

Ďakujeme

  • za dobré vzťahy v zbore
  • za podnety, ktoré vzišli na Farskej konferencii

Prosíme

  • za sestru Darinku, za jej zdravie
  • za našich mladých v zbore, aby prekonali ostych poz&...
február
2.

Modlitebné predmety – február / únor 2017

1. február 2017 - 28. február 2017

 

5. – 11. 2.

Bratislava – Staré Mesto            

Ďakujeme Pánu Bohu:

- za príležitosť stretávať sa pri rôznych duchovných príležitostiach a rásť tak v poznávaní nášho P&aacut...

december
27.

Modlitebné predmety – leden / január 2017

1. január 2017 - 31. január 2017

1. – 7. 1.

 

Rada Slovenskej oblasti ECM    

Ďakujme Pánovi za dvojročnú prácu Rady, ktorá sa tento rok zavŕši voľbou jej nových členov pri Oblastnej konferencii.

Pavel Procházka

 

Rada České oblasti ECM